Świadczenia rodzinne

ŚWIADCZENIA RODZINNE

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie ustala uprawnienia do świadczeń rodzinnych na podstawie:

 

  • ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. Nr 228, poz. 2255 z późn. zm.)

  • Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 3 stycznia 2013r w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o świadczenia rodzinne (Dz.U. z 2013r, poz. 3)

  • Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 sierpnia 2012r w sprawie wysokości dochodu rodziny albo dochodu osoby uczącej się stanowiących podstawę ubiegania się o zasiłek rodzinny oraz wysokości świadczeń rodzinnych (Dz.U. z 2012r, poz. 959)

 

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka

Świadczenia opiekuńcze

Świadczenia rodzicielskie

Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2016 07:52
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 7873
03 sierpnia 2020 08:22 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
31 lipca 2020 15:23 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
18 marca 2020 12:33 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany