Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lubinie

Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Lubinie

Utworzenie Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest efektem wejścia w życie nowych przepisów ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz towarzyszących jej regulacji prawa miejscowego. Celem działania Zespołu jest koordynowanie systemu przeciwdziałania przemocy domowej na najniższym szczeblu samorządu terytorialnego – w obszarze gminy.


 

Zarządzeniem nr 530/2015 Wójta Gminy Lubin z dnia 21 grudnia 2015r. powołany został Zespół Interdyscyplinarny w Gminie Lubin.

W skład Zespołu Interdyscyplinarnego wchodzą przedstawiciele następujących podmiotów:

1. Sylwia Wolak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach

2. Anna Skorupa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie

3. Sylwia Serafin – Komenda Powiatowa Policji w Lubinie

4. Bogusława Sobol – Gimnazjum Gminne w Lubinie

5. Dorota Matławska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie

6. Bronisława Dul – Organizacja Pozarządowa/Tow. im. Brata Alberta w Lubinie

7. Joanna Gabryjelska – Sąd Rejonowy w Lubinie

8. Wojciech Czwalik – Sąd Rejonowy w Lubinie

9. Celina Gurdak – Prokuratura Rejonowa w Lubinie

 

Zespół w nowym składzie wyłonił:
Przewodniczącego – Panią Bronisławę Dul
Z-cę Przewodniczącego – Panią Annę Skorupę
Sekretarza – Panią Sylwię Wolak


Członkowie Zespołu mają ustawowy obowiązek spotykać się nie rzadziej niż raz na kwartał. Ponadto członkowie Zespołu spotykają się w ramach uczestnictwa w szkoleniach z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz wynikających z potrzeb bieżącej działalności spotkań roboczych.


Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego, zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest koordynowanie i integrowanie działań podmiotów uczestniczących na obszarze danej gminy w przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie.


Ustawa o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie umożliwia tworzenie w ramach Zespołu Interdyscyplinarnego grup roboczych zajmujących się właśnie indywidualnymi przypadkami występowania przemocy domowej. W skład grupy roboczej wchodzą pracownicy instytucji działających w ramach Zespołu interdyscyplinarnego, jednakże nie muszą to być członkowie samego Zespołu. Rzecz w tym, iż Zespół tworzą osoby szczebla decyzyjnego, a do pracy w ramach grup roboczych kierowani mogą być pracownicy niższego szczebla, najlepiej znający sytuację danej osoby lub rodziny.


Zgodnie z nałożonymi wymogami prace grup roboczych są dokumentowane oraz na bieżąco monitorowane przez Przewodniczącą Zespołu Interdyscyplinarnego, a dostrzeżone deficyty omawiane są na posiedzeniach Zespołu dla jak najszybszego ich wyeliminowania. Interdyscyplinarne podejście do zagadnienia przeciwdziałania przemocy w rodzinie jest daleko skuteczniejszą metodą działania niż te stosowane uprzednio. Spora, jak na warunki lokalne, ilość instytucji zajmujących się zjawiskiem przemocy domowej działa nie w pojedynkę, a w sposób skoordynowany, co z kolei znacząco wpływa na szybkość i skuteczność podejmowanych działań. Rzecz jasna nie dzieje się tak zawsze, zdarzają się przypadki bardzo skomplikowane i trudne do rozwiązania, lecz warto przy tym wskazać, iż instytucje i osoby tworzące Zespół Interdyscyplinarny cały czas rozwijają się i zbierają cenne doświadczenie w swej pracy, które w przyszłości z całą pewnością pozwoli na coraz skuteczniejsze działania.Zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lubin

Zarządzeniem nr 24/2018 Wójta Gminy Lubin z dnia 7 grudnia 2018r. zmieniającym Zarządzenie nr 530/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. została dokonana zmiana w składzie zespołu. Panią Karolinę Hawrylciów – przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zastąpiła Pani Agnieszka Malmon – starszy sierżant.

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Sylwia Wolak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
 2. Anna Skorupa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie
 3. Agnieszka Malmon – Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
 4. Bogusława Sobol – Gimnazjum Gminne w Lubinie
 5. Dorota Matławska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie
 6. Bronisława Dul – Organizacja Pozarządowa/Tow. im. Brata Alberta w Lubinie
 7. Joanna Gabryjelska – Sąd Rejonowy w Lubinie
 8. Wojciech Czwalik – Sąd Rejonowy w Lubinie
 9. Celina Gurdak – Prokuratura Rejonowa w Lubinie

Zmiany w składzie Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Lubin

Zarządzeniem nr 456/2019 Wójta Gminy Lubin z dnia 31 października 2019r. zmieniającym Zarządzenie nr 530/2015 z dnia 21 grudnia 2015r. została dokonana zmiana w składzie zespołu. Panią Agnieszkę Malmon – przedstawiciela Komendy Powiatowej Policji w Lubinie zastąpił Pan Krzysztof Pawlik – aspirant.

Obecny skład Zespołu Interdyscyplinarnego przedstawia się następująco:

 1. Sylwia Wolak – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
 2. Anna Skorupa – Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Lubinie
 3. Krzysztof Pawlik – Komenda Powiatowa Policji w Lubinie
 4. Bogusława Sobol – Gimnazjum Gminne w Lubinie
 5. Dorota Matławska – Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lubinie
 6. Bronisława Dul – Organizacja Pozarządowa/Tow. im. Brata Alberta w Lubinie
 7. Joanna Gabryjelska – Sąd Rejonowy w Lubinie
 8. Wojciech Czwalik – Sąd Rejonowy w Lubinie
 9. Celina Gurdak – Prokuratura Rejonowa w Lubinie

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2016 07:51
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 3990
18 marca 2020 12:28 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
04 listopada 2019 15:18 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
08 stycznia 2019 10:33 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany