Deklaracja dostępności

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej http://bip.gops.lubin.pl

Data publikacji strony internetowej: 2015-12-14
Data ostatniej istotnej aktualizacji strony: 2015-12-14

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Deklarację sporządzono dnia: 2020-09-22
Deklarację ostatnio aktualizowano dnia: 2020-09-22

Treści lub funkcje niedostępne:

  1. Pliki PDF, DOC itp. (powód: Pliki, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) - lub są skanami dokumentów)
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

Osobą kontaktową jest Ewa Rusnarczyk-Majewska , adres e-mail: gops@ug.lubin.pl , telefon: 76 817 18 68.

Informacja zwrotna

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt.

adres e-mail: gops@ug.lubin.pl, telefon: 76 817 18 68.

Postępowanie odwoławcze

W przypadku postępowania odwoławczego prosimy o kontakt:

gops@ug.lubin.pl, telefon 76 817 18 68

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Dostosowanie wejść do budynków

Do budynku prowadzą dwa wejścia główne od strony ulicy, boczne z podjazdem dla wózków. Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy GOPS Lubin.

Dostosowanie korytarzy

Siedziba GOPS Lubin znajduje się na parterze i II piętrze budynku. Punkty obsługi interesantów znajdują się na parterze budynku. Z holu głównego można dostać się do wszystkich, niezbędnych dla interesantów pomieszczeń.

Dostosowanie schodów

Na II piętro budynku prowadzą schody, brak windy.

Dostosowanie wind

Brak windy.

Dostępność pochylni

Przy bocznym wejściu do budynku znajduje się pochylnia.

Dostępność platform

Brak platform.

Dostępność informacji głosowych

Brak informacji głosowych. Przy głównym wejściu do budynku znajduje się dzwonek umożliwiający wezwanie pracownika urzędu.

Dostępność pętli indukcyjnych

Brak.

Dostosowanie parkingów

Brak.

Prawo wstępu z psem asystującym

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń dostępnych dla klientów można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Dostępność tłumacza języka migowego

W budynku nie ma możliwości skorzystania z tłumacza polskiego języka migowego.

Dodatkowe informacje

Aktualnie trwają prace nad konwersją wszystkich plików PDF do wersji dostępnych cyfrowo.

 

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 22 września 2020 13:16
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 63
01 października 2020 15:03 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostępności.
01 października 2020 15:02 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
01 października 2020 15:02 (Marek Łokaj) - Aktualizacja deklaracji dostepności.
Zatrzymaj banner przewijany