Aktualności

 

2020.03.13


K O M U N I K A T

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
i n f o r m u j e,  ż e
 od dnia 16 marca 2020r. KASA
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie jest nieczynna
do odwołania.


Osoby, które pobierają świadczenia w formie gotówkowej są proszone o dostarczenie rachunków bankowych, celem zrealizowania wypłat.


2020.03.13

APEL

2019.12.12

KASA GOPS CZYNNA W GODZINACH30.12.2019 ( poniedziałek ) OD 8:00 DO 15:00
PRZERWA OD 9:45 DO 10:15


31.12.2019 ( wtorek ) OD 8:00 DO 10:002019.12.12

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie w imieniu wytypowanych, obdarowanych mieszkańców Gminy Lubin pragną złożyć serdeczne podziękowania dla pracowników Starostwa Powiatowego w Lubinie za przekazane paczki świąteczne.

paczki1.jpg

2019.09.04

Stypendia szkolne na rok szkolny 2019/2020


2019.09.04

"Dobry start" - informacje


2019.07.25

 

Wzory wniosków od 1 lipca 2019r.


Formularze wniosków na świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego.


I. Aktualne formularze wniosków o świadczenia wychowawcze są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-500-ktory-obowiazywac-bedzie-od-1-lipca-2019-r-tj-od-dnia-od-ktorego-swiadczenie-wychowawcze-przyslugiwac-bedzie-bez-kryterium-dochodowego


II. Aktualne formularze wniosków o świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego są dostępne pod adresem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin-aktualizacja-na-dzien-29052018-r-do-stosowania-takze-na-okres-20182019


III. Aktualne formularze wniosków o świadczenie dobry start

https://www.gov.pl/web/rodzina/wzor-wniosku-o-swiadczenie-dobry-start

2019.07.25

 

KOMUNIKAT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie i n f o r m u j e, że od miesiąca lipca 2019r. istnieje możliwość wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego tj.

 • wózki inwalidzkie,
 • chodziki,
 • kule.

Szczegółowe informacje w siedzibie tut. Ośrodka tj. Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3 lub pod numerem telefonu 76 817 18 68 wewn. 27


2019.05.15

 

KOMUNIKAT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie przypomina o konieczności złożenia wniosku, aby otrzymać rządowe świadczenie 500+ oraz świadczenie DOBRY START.

Od 1 lipca online
• empatia.mrpips.gov.pl
• bankowość elektroniczna

Od 1 sierpnia osobiście w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie ul. Księcia Ludwika I nr 3 pok. 21 lub za pośrednictwem poczty.

plakat_o_swiadczeniu_dobry_start.jpg

plakat_nowe_500+_2019_a2.jpg


2019.05.15

 

PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB STARSZYCH2018.12.19

 

KOMUNIKAT


Zgodnie z apelem Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w zakresie realizacji wypłat należnych rodzinom świadczeń wychowawczych, świadczeń rodzinnych oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego przed Świętami Bożego Narodzenia, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie i n f o r m u j e o terminach realizacji poszczególnych wypłat:

 • 19 grudnia 2018r. - świadczenia opiekuńcze,
 • 20 grudnia 2018r. - świadczenia wychowawcze 500+,
 • 20 grudnia 2018r. - świadczenia z funduszu alimentacyjnego,
 • 21 grudnia 2018r. - świadczenia rodzicielskie.


2018.06.26

 

KOMUNIKAT


w sprawie przyjmowania na okres świadczeniowy 2018/2019
wniosków o ustalenie prawa do:

 • świadczenia wychowawczego (500+)
 • zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami do zasiłku rodzinnego
 • specjalnego zasiłku dla opiekuna
 • świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Dobry Start (300+)

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie – Komórka Świadczeń informuje, iż w miesiącu lipcu 2018r. będzie można przesyłać do tutejszego Ośrodka wnioski drogą elektroniczną – za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” (https://empatia.mrpips.gov.pl/).


Wnioski w formie papierowej będzie można składać od dnia 01.08.2018r.


U W A G A

Wszystkie wnioski w tutejszym Ośrodku będą rozpatrywane według daty wpływu. W związku z powyższym zachęcamy Państwa do składania w miesiącu lipcu 2018r. za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub platformy ministerialnej „Empatia” wniosków o świadczenie 500+. Pozwoli to Państwu na uniknięcie kolejek związanych ze zwiększoną liczbą osób składających w miesiącu sierpniu 2018r. wnioski w formie papierowej. Natomiast pracownikom Ośrodka pozwoli to na sprawne rozpatrywanie otrzymywanych wniosków.


2018.06.04

Zmiana danych OśrodkaGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach i n f o r m u j e,
że od miesiąca czerwca 2018r. ulegają zmianie dane Ośrodka. Z uwagi na zaistniałe zmiany prosimy o wystawianie faktur w następujący sposób:

Nabywca:

GMINA LUBIN
ul. Księcia Ludwika I Nr 3
59-300 Lubin NIP 692-22-56-461

Odbiorca:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
ul. Księcia Ludwika I Nr 3
59-300 Lubin


2018.04.20

Uwaga zmiana danych adresowychGminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach i n f o r m u j e,
że od dnia 1 maja 2018r. zmianie ulega siedziba Ośrodka oraz adres do korespondencji.


NOWY ADRES:

59-300 Lubin, ul. Księcia Ludwika I nr 3


2018.03.29

Wielkanoc 2018Dyrektor i pracownicy

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach
w związku ze zmianą siedziby,
w roku 2018 jedynie tą drogą mogą przesłać życzenia.

Z okazji Świat Wielkanocnych
życzymy wszystkim naszym współpracownikom,
partnerom i klientom,
wszystkiego co najlepsze i najprzyjemniejsze, rodzinnej atmosfery, szczęścia osobistego, pogody ducha,
smacznego święconego jajka i suto zastawionych stołów.

Dziękujemy wszystkim za dotychczasową współpracę.
wielkanoc.jpg

2018.03.29

SPÓŁDZIELNIA SOCJALNA "LUX"


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach wiosną 2017 roku podjął działania w celu utworzenia spółdzielni socjalnej w Gminie Lubin.
Intensywna współpraca wielu instytucji, wspierających model przedsiębiorstwa społecznego jako rodzaj działalności gospodarczej, stworzyła pięciorgu bezrobotnym mieszkańcom naszej Gminy, możliwość powrotu na rynek pracy.


Nieocenioną pomoc otrzymaliśmy z Legnickiego Stowarzyszenia Inicjatyw Obywatelskich w Legnicy działającego pod patronatem Legnicko-Głogowskiego Ośrodka Wspierania Ekonomii Społecznej.
Współdziałanie wielu osób zainteresowanych przedsięwzięciem, doprowadziło do zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym dnia 15 stycznia 2018r. SPÓŁDZIELNI SOCJALNEJ „LUX”.
Na ułatwienie dobrego startu i działalności spółdzielni możliwe jest uzyskanie dotacji z Funduszów Unijnych na pierwszy rok działalności, pod warunkiem zabezpieczenia wraz z poręczeniem władz Gminy.


Bez wsparcia Rady Gminy Lubin i Pana Wójta Gminy Lubin rozpoczęcie działalności spółdzielni nie byłoby możliwe. Dnia 26 marca 2018r na sesji Rady Gminy Lubin, Rada upoważniła Wójta Gminy Lubin do udzielenia zabezpieczenia środków w budżecie Gminy, a 29 marca 2018 roku Wójt Gminy Lubin Pan Tadeusz Kielan podpisał poręczenie wekslowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej spółdzielni socjalnej „LUX”.
Przedmiotem działalności spółdzielni socjalnej „LUX” będzie w szczególności: świadczenie usług związanych z wykonywaniem robót budowlanych i wykończeniowych, usług zagospodarowania terenów zielonych, prac porządkowych, przeprowadzek itp. oraz usług opiekuńczych.


Zachęcamy mieszkańców Gminy Lubin do korzystania z oferty usług spółdzielni socjalnej
. Inne, dodatkowe, szczegółowe informacje będziemy podawać w najbliższym okresie i na bieżąco.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Księginicach
Bronisława Dul


2018.03.20

KOMUNIKAT


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Księginicach informuje, że w związku ze zmianą siedziby Ośrodka na Lubin, ul. Księcia Ludwika I 3 i rozpoczętą procedurą przeniesienia numerów stacjonarnych, mogą nastąpić trudności techniczne w nawiązaniu połączenia.

Z uwagi na powyższe podajemy numery telefonów kontaktowych do poszczególnych komórek Ośrodka:
- Komórka Świadczeń
   * Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia 500+ tel. 507 681 066
   * Świadczenia Pomocy Społecznej tel. 503 769 060
- Zespół Pracy Środowiskowej tel. 503 769 131, tel. 661 507 963
- Księgowość tel. 503 769 081

2018.03.20

INFORMACJA


I n f o r m u j e m y, że KASA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach będzie czynna do 30 marca 2018r. Godziny otwarcia pozostają bez zmian.
Z uwagi na zmianę siedziby Ośrodka do 5 kwietnia 2018 r. kasa będzie zamknięta.

Od 06.04.2018r.

KASA Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
mieścić się będzie w Lubinie
przy ul. Księcia Ludwika I nr 3 (parter)

2018.01.17

KOMUNIKAT


 Uprzejmie informuję, że działając na podstawie: art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1769 z późn. zm.) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.), samorząd gminy przystąpił do opracowania strategii rozwiązywania problemów społecznych.

Zapraszam do wypełnienia załączonych ankiet, mających na celu identyfikację problemów społecznych występujących w naszej gminie. Analiza ankiet umożliwi opracowanie diagnozy, która stanie się podstawą skonstruowania strategii.

Wypełnione ankiety proszę zwrócić na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach bądź mailem na adres gops@ug.lubin.pl do dnia 9 lutego 2018r.

Ankieta - Równość szans kobiet i mężczyzn

Ankieta - Problemy społeczne w opinii mieszkańców

 

2017.12.18

INFORMACJA


 DNIA 29 GRUDNIA 2017r. PUNKT KASOWY
- Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach
- Gminnego Zakładu Usług Komunalnych i Mieszkaniowych
- Ośrodka Kultury Gminy Lubin
BĘDZIE CZYNNY W GODZINACH OD 8:00 DO 10:00

W pozostałych dniach, w okresie świątecznym kasa czynna będzie bez zmian.


2017.11.15

Apel do mieszkańców Gminy Lubin

Dyrektor i pracownicy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach, zwracają się z apelem do Mieszkańców Gminy Lubin, o zwrócenie szczególnej uwagi na osoby bezdomne, starsze, samotne, niepełnosprawne, wymagające pomocy, zwłaszcza w nadchodzącym okresie zimowym.
Osoby potrzebujące pomocy mogą ją otrzymać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Księginicach – Pałac 14.
Każdy sygnał w powyższej sprawie spotka się z reakcją ze strony GOPS Księginice.

Kontakt osobisty w godzinach 7.30 do 15.00 lub zgłoszenie telefoniczne pod numerem 661 507 963, 503 769 131. Księginice, 15 listopada 2017r.

Dyrektor GOPS w Księginicach
B. Dul


2017.10.06

RAPORT


z Rządowego Programu Rodzina 500+


stan na dzień 5 października 2017r.


2017.09.04

 

 

K O M U N I K A T


 

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach podaje do wiadomości, że w m-cu wrześniu 2017r i m-cu październiku 2017r. pracownicy Ośrodka, wykonujący pracę w środowisku, będą doręczać decyzje wydawane przez Komórkę Świadczeń (Świadczenia Rodzinne, Fundusz Alimentacyjny, Świadczenia wychowawcze 500+)

 

2017.08.01

Komunikat w sprawie składania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017-2018


2017.07.11

Informacja dotycząca tworzenia Spółdzielni Socjalnej 


2017.07.07

Informacja dotycząca organizacji wypoczynku letniego dla dzieci z terenu Gminy Wiejskiej Lubin w 2017 roku

 

2016.07.22

Informacja 500+


2016.05.05


Zmiana siedziby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach

 

UWAGA

 

Od  kwietnia 2016 roku zmianie uległa siedziba
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach:

 

                                                                                      

 

Nowa siedziba Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Księginicach:

 

Księginice 14, 59-300 Lubin

 

W związku z powyższym wypłata świadczeń oraz przyjmowanie interesantów
odbywać się będzie w Księginicach 14, 59-300 Lubin.2016.04.27

W ramach prac nad Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Lubin zwracamy się z uprzejmą prośbą o wypełnienie anonimowej ankiety. Ma ona na celu rozpoznanie najważniejszych problemów gminy, które stanowić będą podstawę do określenia obszarów rewitalizacji. Ponadto prosimy o wskazanie Państwa oczekiwań związanych z realizacją konkretnych projektów rewitalizacyjnych. Szacowany czas wypełnienia ankiety to około 10-15 minut. Ankiety można wypełniać do 4 maja 2016 roku pod adresem:
http://www.interankiety.pl/interankieta/e2a9185baa1329ad1723a7ce96241e86


2016.03.24

APEL 500+
 

2016.03.10       

-Rodzina 500+

-Wniosek

-Ustawa o pomocy państwa w wychowaniu dzieci

2016.03.03         

Zarządzenie Wójta Gminy Lubin w sprawie wyznaczenia jednostki organizacyjnej właściwej do realizacji zadań z zakresu świadczeń wychowawczych w Gminie Lubin
 

2015.12.04         

Informacja o dniu wolnym od pracy
 

2015.11.18

Karta Dużej Rodziny - zaproszenie partnerów
 

2015.10.27

Zaproszenie do współpracy
 

2015.08.25

Wyprawka szkolna 2015/2016 - informacje
- Zarządzenie Dyrektora GOPS
- Informacje dotyczące wyprawki szkolnej 2015
- Wyprawka szkolna 2015 - wniosek
- Nowe kryteria pomocy społecznej
 

2015.08.18

KOMUNIKAT OKRES ŚWIADCZENIOWY 2015/2016
 

2015.08.18

Stypendia szkolne na rok szkolny 2015/2016
 

2015.07.15

Informacja dot. organizacji letniego wypoczynku dla dzieci
 

2015.07.15

Informacja o reazliacji prac społecznie użytecznych
 

2014.10.01

Certyfikat dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Lubinie
 

 

UWAGA ZMIANA DANYCH ADRESOWYCH

Rejestr zmian

Data wprowadzenia dokumentu do BIP: 28 stycznia 2016 07:50
Dokument wprowadzony do BIP przez: Marek Łokaj
Ilość wyświetleń: 10847
13 marca 2020 14:30 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
13 marca 2020 14:29 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
13 marca 2020 14:29 (Marek Łokaj) - Zmiana treści zakładki.
Zatrzymaj banner przewijany