Biuletyn Informacji Publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
http://bip.gops.lubin.pl

Stypendia / zasiłki szkolne

UWAGA: Komunikaty publikowane są w formacie PDF (Adobe Acrobat Reader)


2019.09.04 

Stypendia i zasiłki szkolne na rok 2019-2020

2017.08.01 

Stypendia i zasiłki szkolne na rok 2017-2018

2013.07.11 

Wniosek o stypendia

2013.07.11 

Pomoc materialna dla uczniów 2013