Biuletyn Informacji Publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lubinie
http://bip.gops.lubin.pl

Rejony działania

Rejony:

 

>Rejon I

Miejscowości:

Pracownik socjalny: Marta Lubińska

Dyżur: środa

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.29

 

>Rejon II

Miejscowości:

Specjalista pracy z rodziną: Magdalena Łazor

Dyżur: piątek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.28

 

>Rejon III

Miejscowości:

Specjalista pracy socjalnej: Anna Sawicka

Dyżur: wtorek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.29

 

>Rejon IV

Miejscowości:

Pracownik socjalny: Joanna Bogdziewicz

Dyżur: poniedziałek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.29

 

>Rejon V

Miejscowości:

Pracownik socjalny: Mirela Machoń

Dyżur: czwartek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.29

 

>Rejon VI

Miejscowości:

Pracownik socjalny: Sylwia Wolak

Dyżur: wtorek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.28

 

>Rejon VII

Miejscowości:

Pracownik socjalny: Sabina Tilgner-Hucał

Dyżur: wtorek

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.28


>Rejon VIII

Miejscowości:

Starszy specjalista pracy socjalnej koordynator: Mariola Jaszczak

Dyżur: środa

Telefon kontaktowy: 76 817 18 68 wewn.27/28